tel.: 605 915 903
mail: domekmalinowscy@o2.pl
Zasady dokonania rezerwacji i pobytu na kwaterze
(Zasady naszego domku)


1. Goście przebywający w Agroturystyce Domek Malinowscy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu i przepisów przeciwpożarowych.

2. Rezerwacji dokonujemy po wpłacie na konto zadatku w kwocie 1/3 sumy całego pobytu.
W tytule wpłaty prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz termin pobytu.
Dzieci do lat 3 - bezpłatnie.

3. Zadatek jest zwracany w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy wynajmującego.

4. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji później niż 21 dni przed datą pobytu, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów. Prosimy o przemyślane rezerwacje.

5. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 dnia następnego (do ustalenia).

6. Należność za pobyt pobierana jest w dniu Państwa przyjazdu.

7. Prosimy o zachowanie porządku i czystości w domku oraz użytkowanie pomieszczeń
i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem. Klient ponosi koszty związane ze zniszczeniem sprzętu lub jego brakiem. Na początku i na końcu wynajmu zostanie sprawdzony stan pomieszczeń przez właściciela i Gościa. Mając na uwadze bezpieczeństwo własne i kolejnych Gości wszelkie szkody prosimy zgłaszać natychmiast po ich wystąpieniu.

8. Ze względu na przepisy ochrony przeciwpożarowej nie wolno: - używać grzałek, grzejników, kuchenek nie stanowiących stałego wyposażenia kwatery, - palić tytoniu w pomieszczeniach.

9. Prosimy o segregowanie śmieci do odpowiednich koszy znajdujących się na terenie posesji (szkło, śmieci organiczne, papier i plastik).

10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione u nas zostaną odesłane na koszt Gościa
i na wskazany przez niego adres.

11. Zapłata za pobyt jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu.
Copyright © 2013 stronki.pl | Design: